Ekspertyzy i inwentaryzacje dendrologiczne

Ocena stanu drzew - ekspertyzy dendrologiczne

Wykonujemy kompleksową ocenę stanu zachowania drzew

Ocena drzewa jest kilkuetapowa:

  • 1. Ocena wizualna VTA (Visual Tree Assessment)
  • 2. Badanie wnętrza pnia bezinwazyjnym tomografem komputerowym PICUS Q73EXP
  • 3. Ocena statyki drzewa metodą SIA (Static Integrated Assessment) z wykorzystaniem programu TreeSA lub TreeCalc
  • 4. Rekomendacje dalszego postępowaniem z drzewem.

Posiadamy bezinwazyjny TOMOGRAF KOMPUTEROWY PICUS Q73EXP, dzięki któremu jesteśmy w stanie określić stan wnętrza pnia drzewa: występowanie rozkładu drewna, pustek i pęknięć.

Inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonujemy inwentaryzacje drzew i krzewów dla potrzeb inwestycyjnych, planistycznych, pielęgnacyjno-ochronnych.

Określamy: gatunki drzew i krzewów, parametry drzew: wysokość, pierśnicę, obwód, średnicę korony, powierzchnię zajmowaną przez krzewy, uwagi dotyczące stanu zachowania drzew, zalecane zabiegi pielęgnacyjne i ochronne. Dane prezentujemy w formie tabelarycznej oraz graficznej (lokalizacja drzew na mapie). Przy tworzeniu mapy korzystamy z programu komputerowego wykorzystującego technologię GIS (Geographic Information System).

Sporządzamy wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju.