Pielęgnacja drzew

Nasze prace wykonujemy zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami oraz najnowszą wiedzą branżową. Posiadamy ubezpieczenie OC. Zadania realizujemy zgodnie z wytycznymi European Arboricultural Council (EAC). Drzewo po zabiegu pielęgnacyjnym zachowuje swój naturalny pokrój.

Nasza firma nie wykonuje "zabiegów" prowadzących do uszkodzeń lub zniszczeń drzew - nie ogławiamy drzew.

Podstawową techniką wykorzystywaną przez nas przy pielęgnowaniu drzew są linowe techniki dostępu (tzw.alpinistyczne). Zaletą tej metody są niskie koszty wykonania usługi, ochrona gleby (w przeciwieństwie do sytuacji, gdy wykorzystany jest ciężki sprzęt na terenie nieutwardzonym) brak uszkodzeń spowodowanych koszem podnośnika.


Pielęgnowanie drzew

  • cięcia sanitarne (usuwanie suchych, chorych i uszkodzonych gałęzi)
  • cięcia korygujące (poprawa statyki drzewa, niwelacja wad budowy korony)
  • cięcia rozluźniające koronę
  • zabezpieczanie korony drzewa; montaż wiązań elastycznych typu "Cobra".

Cięcia techniczne

  • cięcia likwidujące kolizję drzewa z infrastrukturą (budynki, urządzenia, ciągi komunikacyjne, linie napowietrzne)

Uprawa i ochrona drzew

  • sadzenie drzew i krzewów
  • zabezpieczanie drzew na placach budowy