Inwentaryzacje dendrologiczne • Inwentaryzacje drzew i krzewów dla potrzeb inwestycyjnych, planistycznych, ochronnych
 • przeglądy zadrzewień w pasach zieleni przydrożnej oraz zieleni miejskiej
 • precyzyjne pomiary lokalizacji drzew z wykorzystaniem geodezyjnego sprzętu pomiarowego (GPS z RTK, tachimetr)
 • znakowanie drzew (system ArboTAG)
 • tworzenie relacyjnych baz danych przestrzennych
 • tworzenie i edycja map w programach GIS oraz CAD
 • sporządzanie wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew
 • reprezentacja inwestora w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewInne dokumentacje

 • projekty gospodarki drzewostanem
 • projekty nasadzeń drzew
 • projekty ochrony drzew w procesie inwestycyjnym
 • wyceny wartości drzew oraz wyceny szkód w drzewostanach
 • ewidencje pomników przyrody
 • wdrażanie i realizacja programów edukacyjnych i szkoleniowych