Ocena stanu drzew - ekspertyzy dendrologiczne

Kompleksowa ocena stanu zachowania drzew

 • ocena wizualna VTA (Visual Tree Assessment)
 • badanie wnętrza pnia bezinwazyjnym tomografem sonicznym PICUS
 • ocena statyki drzewa metodą SIA (Static Integrated Assessment) (program TreeSA lub TreeCalc)
 • test obciążeniowy (tzw. „elasto-inklino”) - badanie stabilności drzew w gruncie oraz wytrzymałości pnia na złamanie metodą tensometryczną
 • inspekcja korony – ocena stanu pędów, gałęzi, konarów, przewodników i rozwidleń. Pozwala określić poziom bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa oraz zaplanować odpowiednie zabiegi. Inspekcję wraz z dokumentacją fotograficzną wykonuje arborysta wchodząc w koronę z wykorzystaniem technik linowych. W uproszczonej formie dokumentację wykonujemy z użyciem drona.
 • Ocena witalności drzewa
 • Ocena ryzyka – wg klsyfikacji FRC (Faillure Risk Classification)
 • zalecenia dalszego postępowaniem z drzewem

Technologie

 • Tomograf soniczny PICUS – nowoczesne, nieinwazyjne urządzenie diagnostyczne pozwalające określić stan wnętrza pnia drzewa: występowanie rozkładu drewna, pustek i pęknięć.
 • Rinntech Dynatim - urządzenie do wykonywania testów obciążeniowych (tensometrycznych) drzew. Test obciążeniowy wykonywany jest w celu uzyskania informacji o stabilności drzewa w gruncie oraz wytrzymałości pnia na złamanie. W trakcie testu przykładana jest określona siła (substytut wiatru). Reakcja naprężonego drzewa mierzona jest przy pomocy czujników o wysokiej rozdzielczości. Test pozwala precyzyjnie określić ryzyko wywrócenia lub złamania drzewa.
 • Odbiornik GPS RTK
 • Tachimetr
 • Dron z RTK