Nowoczesne technologie w diagnostyce drzew

Urządzenia PICUS oraz RINNTECH

Å

Posiadamy tomograf soniczny PICUS oraz system pomiarowy do testów obciążeniowych (elasto-inclino) RINNTECH


Nasze usługi

Badanie drzew - ekspertyzy dendrologiczne

J

kompleksowa wieloaspektowa ocena stanu zachowania drzew
tomografia soniczna – badanie wnętrza pnia
test obciążeniowy – badanie stabilności drzewa w gruncie i wytrzymałości pnia na złamanie

Inwentaryzacje dendrologiczne

Û

inwentaryzacje drzew i krzewów, przeglądy zadrzewień, znakowanie drzew (system ArboTAG), tworzenie i edycja map

Pielęgnacja drzew

Ã

zabiegi pielęgnacyjne w pełnym zakresie,
zabezpieczenia koron drzew – montaż wiązań,
zabezpieczanie drzew na placu budowy,
nowoczesne rozwiązania dla drzew miejskich

Współpraca

0

konsultacje ze środowiskiem naukowym, ścisła współpraca ze specjalistami różnych branż, współpraca konsorcyjna z zaprzyjaźnionymi wykonawcami

Inne dokumentacje

_

projekty gospodarki drzewostanem, projekty nasadzeń drzew, projekty ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, wyceny wartości drzew oraz wyceny szkód w drzewostanach, ewidencje pomników przyrody, wdrażanie i realizacja programów informacyjnych i szkoleniowych, sporządzanie wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew

Arboris Sp. z o.o.

Nasza spółka powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej, działającej nieprzerwanie od 2000 roku.
Jesteśmy zespołem specjalistów zajmujących się oceną stanu drzew, inwentaryzacjami dendrologicznymi i przyrodniczymi oraz pozyskaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych.
Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie, interdyscyplinarną wiedzę oraz najnowsze technologie w diagnostyce drzew.

Wykonujemy pełny zakres prac związanych z pielęgnacją i ochroną drzew, w tym pomników przyrody, drzew parkowych, miejskich oraz objętych ochroną konserwatorską (parki zabytkowe).
Założycielem firmy oraz współwłaścicielem jest Arkadiusz Mroziński, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przez całe życie zawodowe związany z drzewami.

Uprawnienia:

  • Rzeczoznawca w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew
  • Certyfikowany Inspektor Drzew
  • Inspektor Nadzoru Dendrologicznego
  • European Treeworker (kliknij i sprawdź aktualność uprawnień)
  • Szkolenie z zakresu zintegrowanej metody oceny statyki drzewa (SIA Static Integrated Assessment)
  • Kwalifikacje w zakresie wykonywania prac o charakterze technicznym polegających na zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji, konserwacji parków zabytkowych i innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej

Należymy do organizacji branżowych: Federacja Arborystów Polskich, Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Zlecenia wykonujemy na terenie całego kraju


Zapraszam do współpracy.

Arkadiusz Mroziński